Me Kids

Kwaliteit

ME Kids is aangesloten bij de federatie voor landbouw en zorg en volgt het keurmerk voor zorgboerderijen.

We hebben een contract met de gemeentes die vallen onder de regio Noord Veluwe, waardoor we zorg in natura kunnen leveren. ME KIDS

Wij bieden kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de leeftijd 4-t/m 12 een plek om tot rust te komen, te ontspannen en zich te ontwikkelen. Het kan zijn dat kinderen die iets ouder zijn, wel binnen de groep passen doordat het ontwikkelingsniveau lager kan zijn. Dit zal tijdens de intake besproken worden.


Wij bieden kleinschalige dagopvang in groepsverband aan en daarnaast ook logeeropvang. Het logeerweekend vindt 1 keer per maand plaats. 


Dagopvang

Kinderen hebben soms moeite om alle prikkels te verwerken en kunnen het lastig vinden om tot ontspanning te komen. Wij helpen hierbij. Vrije tijd is belangrijk, omdat een kind ontspannen wordt en energie verzamelt om weer inspanning te kunnen leveren. Het is belangrijk dat kinderen nieuwe vaardigheden opdoen, uitbreiden of onderhouden, op zowel emotioneel, communicatief als sociaal vlak.


Na de start op de zorgboerderij, starten we met een observatieperiode. Vervolgens stellen we een begeleidingsplan op met doelen, die we cyclisch evalueren. Bij het begeleidingsproces is een SPH'er betrokken die veel ervaring heeft met onze doelgroep.